Informatika i računarstvo

pripremite vaše dete za uspeh!!! Mi učimo za znanje a ne za ocenu! Mi stvaramo proizvode

Filozofija

Vaše dete će imati priliku da niz nastavnih i  vannastavnih aktivnosti dopunjuju njegovu ili njenu rigorozni akademski kurikulum. Naš mali učenik-nastavnik odnos osigurava da vaše dete dobije pažnju koju on ili ona zaslužuje.

Sajt za blokovsko programinje http://microbit.org/

Timski duh, prezentacija, kritičko razmišljanje, digitalna pismenost i rešavanje problema ključ za 21.vek!

A PRE SVEGA DOBRA MOTIVACIJAAA!

Luke Ivanovica br.3, Krusevac | 446890

Make a free website with Yola